sobota, 20 listopada 2010

Rogi czy kopytka?

Rogi!

Z (nie)wielkim poślizgiem, nareszcie są: zdjęcia z świętomarcińskojedenastolistopadowej akcji PPW.
Żywot rogów jedynie wirtualny, gdyż rzeczywiste koziołki zostały ich pozbawione przez bliżej nieokreślonych sprawców już następnego dnia.
Szajka partyzancka rozrasta się, werbuje nowych adeptów sztuki, a do partyzanckich narzędzi dołączyło szydełko.

by M., I., G., A., 11.11.2010

piątek, 9 lipca 2010

Płotek

"Płot jako element małej architektury ma także swoje funkcje społeczne. Płot bardzo dobrze porządkuje przestrzeń w której poruszają się ludzie. Z jednej strony płot podkreśla granicę areału ziemi, jako własności prywatnej lub publicznej. Jednakże płot także ma funkcje integracyjne. Według przysłowia angielskiego "dobre płoty tworzą dobre sąsiedztwa" (good fences make good neighbours). Przy płotach tworzą się więzy sąsiedzkie. "

by Wielka Księga Mądrości Wikipedią zwana

by I.M.A., 7.07.2010

Po raz pierwszy spotkałyśmy się z werbalną reakcją na nasze działanie:
- To wy takie szaliczki robicie? - zostałyśmy zagadnięte przez przechodnia płci męskiej.
- Tak, robimy - odpowiedziałyśmy.
- Dzielne kobity! - pochwalił nas.

poniedziałek, 5 lipca 2010

Czas na atak

Włóczki i druty w stanie pełnej mobilizacji, gotują się do skoku na miasto.

czwartek, 17 czerwca 2010

Raport pierwszy

Raport z terenu sporządzony na dzień/noc 17/18 czerwca.

1. Na znaku pozostały dwa z czterech segmentów. Jeden mocno przytulony do słupa, na drugim widać ślady ostrej walki o pozostanie na miejscu.

2. Ktoś wyraźnie zainteresował się Dryblasem, a właściwie, co łatwo można było przewidzieć, jego niesamowitym pomponikiem. Oprócz pomponika Dryblas stracił jeden włóczkowy segment. Można powiedzieć więc, że stracił głowę. Mamy nadzieję, że głowa Dryblasa sprawiła komuś radość.

3. Gazowa rura bez szwanku, trzyma się ciepło.